BRDSNL poster-serie

By fokko, 2 juni 2020

‘BRDSNL’, poster-serie van zes geometrisch geconstrueerde Nederlandse vogels. Minimale vorm (driehoeken), lijn en kleurgebruik. Zes vogels van Nederland (Birds of the Netherlands; BRDSNL).

Zie ook:

BRDSNL

Tadorna tadorna (Common Shelduck / Bergeend)

Limosa limosa (Black-tailed godwit / Grutto)

Alcedo atthis (Common Kingfisher / Ijsvogel)

Tyto alba (Western barn owl / Kerkuil)

Falco peregrinus (Peregrine falcon / Slechtvalk)

Anas platyrhynchos (Mallard / Wilde eend)