BRDSNL 3

By fokko, 5 maart 2021

‘BRDSNL 3’, derde serie van zes geometrisch geconstrueerde Nederlandse vogels. Minimale vorm (driehoeken), lijn en kleurgebruik. Zes vogels van Nederland (Birds of the Netherlands; BRDSNL).

Picus viridis (Groene specht / European green woodpecker)

Sterna hirundo (Visdief / Common tern)

Botaurus stellaris (Roerdomp / Eurasian bittern)

Oriolus oriolus (Wielewaal / Eurasian golden oriole)

Circus cyaneus (Blauwe kiekendief / Hen harrier)

Haematopus ostralegus (Scholekster / Eurasian oystercatcher)