BRDSNL 5

By fokko, 11 juli 2022

‘BRDSNL 5’, vijfde serie van zes geometrisch geconstrueerde Nederlandse vogels. Minimale vorm (driehoeken), lijn en kleurgebruik. Zes vogels van Nederland (Birds of the Netherlands; BRDSNL).

Garrulus glandarius (Gaai / Eurasian Jay)

Fulica atra (Meerkoet / Eurasian Coot)

Morus bassanus (Jan-van-gent / Northern Gannet)

Ciconia ciconia (Ooievaar / White Stork)

Mareca penelope (Smient / Eurasian Wigeon)

Coloeus monedula (Kauw / Western Jackdaw)