Welkom

5 oktober 2015

Woudesign verzorgt ontwerp en vormgeving van concept tot visuele uitwerking op het gebied van drukwerk (logo’s, huisstijlen, boeken, brochures, reclame en promotie) en digitale media (websites, interactieve presentaties, animaties, video en App-ontwikkeling). Welkom en tot nadere kennismaking, Fokko van der Woude

BRDSNL 8

1 februari 2023

‘BRDSNL 8’, achtste serie van zes geometrisch geconstrueerde Nederlandse vogels. Minimale vorm (driehoeken), lijn en kleurgebruik. Zes vogels van Nederland (Birds of the Netherlands; BRDSNL). Apus apus (Gierzwaluw / Common Swift) Dendrocopos major (Grote Bonte Specht / Great Spotted Woodpecker) Aegithalos caudatus (Staartmees / Long-tailed Tit) Milvus milvus (Rode Wouw / Red Kite) Chloris chloris […]

BRDSNL 7

1 februari 2023

‘BRDSNL 7’, zevende serie van zes geometrisch geconstrueerde Nederlandse vogels. Minimale vorm (driehoeken), lijn en kleurgebruik. Zes vogels van Nederland (Birds of the Netherlands; BRDSNL). Gallinula chloropus (Waterhoen / Common Moorhen) Chlidonias niger (Zwarte Stern / Black Tern) Pyrrhula pyrrhula (Goudvink / Eurasian Bullfinch) Ardea cinerea (Blauwe Reiger / Grey Heron) Asio otus (Ransuil / […]

BRDSNL 6

11 juli 2022

‘BRDSNL 6’, zesde serie van zes geometrisch geconstrueerde Nederlandse vogels. Minimale vorm (driehoeken), lijn en kleurgebruik. Zes vogels van Nederland (Birds of the Netherlands; BRDSNL). Chroicocephalus ridibundus (Kokmeeuw / Black-headed Gull) Carduelis carduelis (Putter / European Goldfinch) Columba palumbus (Houtduif / Common Wood Pigeon) Podiceps cristatus (Fuut / Great Crested Grebe) Pandion haliaetus (Visarend / […]

BRDSNL 5

11 juli 2022

‘BRDSNL 5’, vijfde serie van zes geometrisch geconstrueerde Nederlandse vogels. Minimale vorm (driehoeken), lijn en kleurgebruik. Zes vogels van Nederland (Birds of the Netherlands; BRDSNL). Garrulus glandarius (Gaai / Eurasian Jay) Fulica atra (Meerkoet / Eurasian Coot) Morus bassanus (Jan-van-gent / Northern Gannet) Ciconia ciconia (Ooievaar / White Stork) Mareca penelope (Smient / Eurasian Wigeon) […]

BRDSNL website

20 maart 2022

Het ei was gelegd. Ik heb er even op zitten broeden. Maar de vogel is gevlogen. Mijn BRDSNL-kolonie heeft zich genesteld. Met nieuwe soorten in aantocht. BRDSNL – Birds of The Netherlands – by Fokko van der Woude

12 jr BosschRoze

13 september 2021

12+ jaar heb ik de layout mogen verzorgen van de ‘BosschRoze’, het tweemaandelijkse verenigingsblad van COC Noordoost Brabant. Als het laatst overgebleven COC-verenigingsblad in papieren vorm gaat de BosschRoze verder als digitale nieuwsbrief.

Okimono t-shirts BRDSNL

15 augustus 2021

Zes ontwerpen uit de ‘BRDSNL’-serie zijn inmiddels verschenen op Okimono t-shirts. Nu in het wild te spotten! Bekijk mijn Okimono-designerpage om te zien welke t-shirts beschikbaar zijn. De Falco peregrinus (Slechtvalk), de Anas platyrhynchos (Wilde eend), de Limosa limosa (Grutto), de Alcedo atthis (IJsvogel), de Picus viridis (Groene specht) en de Sterna Hirundo (Visdief).

BRDSNL 4

10 juni 2021

‘BRDSNL 4’, vierde serie van zes geometrisch geconstrueerde Nederlandse vogels. Minimale vorm (driehoeken), lijn en kleurgebruik. Zes vogels van Nederland (Birds of the Netherlands; BRDSNL). Grus grus (Kraanvogel / Common Crane) Pica pica (Ekster / Eurasian Magpie) Phoenicurus phoenicurus (Gekraagde Roodstaart / Common Redstart) Sitta europaea (Boomklever / Eurasian Nuthatch) Branta leucopsis (Brandgans / Barnacle […]

BRDSNL 3

5 maart 2021

‘BRDSNL 3’, derde serie van zes geometrisch geconstrueerde Nederlandse vogels. Minimale vorm (driehoeken), lijn en kleurgebruik. Zes vogels van Nederland (Birds of the Netherlands; BRDSNL). Picus viridis (Groene specht / European green woodpecker) Sterna hirundo (Visdief / Common tern) Botaurus stellaris (Roerdomp / Eurasian bittern) Oriolus oriolus (Wielewaal / Eurasian golden oriole) Circus cyaneus (Blauwe […]

BRDSNL 2

11 oktober 2020

‘BRDSNL 2’, tweede serie van zes geometrisch geconstrueerde Nederlandse vogels. Minimale vorm (driehoeken), lijn en kleurgebruik. Zes vogels van Nederland (Birds of the Netherlands; BRDSNL). Hirundo rustica (Boerenzwaluw / Barn Swallow) Motacilla cinerea (Grote Gele Kwikstaart / Grey Wagtail) Ardea alba (Grote Zilverreiger / Great Egret) Vanellus vanellus (Kievit / Northern Lapwing) Recurvirostra avosetta (Kluut […]

Font FW SpikeMe

16 april 2020

Preview font FW SpikeMe; Font FW SpikeMe is in progress. Full font set available for download soon in the webshop. Font FW SpikeMe kwam voort uit de geometrische poster serie ‘BRDSNL’.

BRDSNL

21 februari 2020

‘BRDSNL’, serie van zes geometrisch geconstrueerde Nederlandse vogels. Minimale vorm (driehoeken), lijn en kleurgebruik. Zes vogels van Nederland (Birds of the Netherlands; BRDSNL). Tadorna tadorna (Bergeend – Common shelduck) Limosa limosa (Grutto – Black-tailed godwit) Alcedo atthis (IJsvogel – Common kingfisher) Tyto alba (Kerkuil – Western barn owl) Falco peregrinus (Slechtvalk – Peregrine falcon) Anas […]

Font FW Inglorious

8 november 2018

Download Font? Feel Free to Contact me.